среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balustrady PVC na plot i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Budowa ploty plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Sztachety z plastyku na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z Winylu na plot i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu i proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy ogrodzenie PCV na plot i furtkę ze sztachet zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane balustrady plastykowe na plot i bramę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak projektowane balaski PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetekprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий